Latest images registered:

<< Previous page |  3  4  5  6  7   9  10  11  12  13  | Next page >>

Skam, shame, leie lanke, holde hender, hold hands, relasjoner, relations, kjærlighet, love, tap, losses, kommunikasjon, communication, hender, hands, photo: Trine Kvalnes
  TK0595
 Add to My Folder

Lenker, kjettinger, sterkt bånd, band, bond, ligament, string, strong tie, chain, link, shackle, photo: Trine Kvalnes
  TK0597
 Add to My Folder

Lenker, kjettinger, sterkt bånd, band, bond, ligament, string, strong tie, chain, link, shackle, photo: Trine Kvalnes
  TK0596
 Add to My Folder

Våte roser på en grav, Våte og småvisne røde roser liggende på en grav, 
Røde roser, red roses, blomster, flowers, regn, rain, våte roser, wet roses, sorg, sorrow, grief, smerter, pain, død, death, Flora, Photo: Trine Kvalnes
  TK0591
 Add to My Folder

Gjerder, fences, Photo: Trine Kvalnes
  TK0594
 Add to My Folder

Skip som ligger ved ei havn i Kristiansund, Skip, båt, havn, ship, boat, harbor, harbour, port, Kristiansund, Transport - Transportation, Photo: Trine Kvalnes
  TK0590
 Add to My Folder

Anker, Photo: Trine Kvalnes
  TK0589
 Add to My Folder

Studenter, students, elever, folkehøyskoleelever, fotografer, photographers, photography, fotograferer, foto, photo, takings pictures, tar bilder,
Photo: Trine Kvalnes
  TK0588
 Add to My Folder

gatemusikanter, gatemusikere, musikere, trekkspill, instrumenter, street-musician, accordions, music, instruments, Kristiansund, mann, man,menn, men, Photo: Trine Kvalnes
  TK0586
 Add to My Folder

fiskebåter, krabbeklør, tørrfisk, klippfisk, Hugnad, skilter, boats, signs, fish, fishingboat, Photo: Trine Kvalnes
  TK0580
 Add to My Folder

gule blomster, yellow flowers, Photo: Trine Kvalnes
  TK0579
 Add to My Folder

Biler, cars, Photo: Trine Kvalnes
  TK0578
 Add to My Folder

Biler, cars, Photo: Trine Kvalnes
  TK0577
 Add to My Folder

Benker, benches, jente knyter skoen sin, a girls ties her shoes, Photo: Trine Kvalnes
  TK0576
 Add to My Folder

Benker, parker, trær, fortau, benches, parks, trees, sidewalk, pavement, Photo: Trine Kvalnes
  TK0575
 Add to My Folder

Sopp, mushrooms, fungus, Photo: Trine Kvalnes
  TK0574
 Add to My Folder

Columns: Rows:

 

Fotofil.no - Norway - +47 450 32 302 - eli@fotofil.no - ViaNett 2017